rozliczenie pit

Rozliczenie pit Opole

PIT 37 to rozliczenie, które można nazwać jako „najbliższe” grup ludzi aktywnych zawodowo. Dotyczy bowiem osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, uzyskujących dochody z urzędu pracy wskazywanej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, itp. PIT-37 to zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu (poniesionej straty) w możliwościom roku podatkowym. Termin rozliczenia PIT 2019 upłynął w dniu 30.04.2020…
Czytaj dalej